V poutním místě živé jesle v průběhu vánočních svátků

Erschienen in: Croatia,Culture,Slavonia
Erschienen am: 04.12.2008

V Aljmaši, známém mariánském poutním místě na východu Chorvatska, se již druhý rok po sobě pochlubí živými jeslemi. Program je ohlášen na Štědrý den 24. prosince, 26. prosince a na Tři krále 6. ledna 2009. Jesle symbolizují pravé jesle, do kterých byl položen malý Ježíšek po narození v Betlémě a patří mezi nejčastější vánoční výzdobu. Přestože je zvyk vyobrazení živých jeslí starý skoro dvě tisíciletí a v některých evropských zemích několik století, díky historickým okolnostem se v Chorvatsku jedná o relativně nový zvyk. První živé jesle byly před několika lety postaveny před Záhřebskou katedrálou, poté v Osijeku a od minulého roku i v Aljmaši u svatyně Matky Boží Útočiště. Aljmašský region proslavilo právě mariánské poutní místo a tak i projekt živých jeslí klade důraz na duchovní význam vánočních svátků. První živé jesle byly instalovány a organizovány v minulém roce za pomoci zhruba 50 dobrovolníků a dárců, vše pod heslem Následujte hvězdu do Aljmaše.

Mimo živých jeslí se na Náměstí bratří Radićů (Trg braće Radić) plánují i další akce a prostor pro rukodělné výrobky, vánoční cukroví a pochutiny, dílnu pro výrobu slaměných ozdob, staré zvyky atd. Pro navození vánoční atmosféry se v kostele připravují různé vánoční koncerty. S důrazem na duchovní stránku svátků je cílem vytvořit takovou nabídku akcí, díky které by sem jezdili návštěvníci ne pouze nárazově, ale v průběhu celého roku. Na přípravách této akce spolupracují Agentura místní demokracie, Turistické sdružení okresu Erdut, Okres Erdut a farní úřad Aljmaš. Na území Aljmaše známe v průběhu let celkem tři kostely. První kostel je z roku 1697, druhý z roku 1708 a třetí z roku 1846. Aljmaš se v roce 1704 stal místem odpouštění. V tomto roce byla do Aljmaše přinesena z Lugu Baranja (Laško) socha Panny Marie a vznikla zde svatyně. V roce 1807 byl Aljmaš prohlášen za faru (župu) a v roce 1857 daroval tehdejší Biskup Strossmayer novou (stávající) sochu
Panny Marie, která byla vyrobena ve Vídni. V průběhu vlastenecké války byla socha přenesena do Osijeku. V roce 1998 se socha vrátila do Aljmaše a v následujícím roce byly zahájeny přípravy na výstavbu nového, již čtvrtého kostela za tři století ve zdejším kraji. Tento byl dokončen v roce 2004, přesně v roce, kdy uplynuly tři století od vyhlášení Aljmaše svatyní. V roce 2006 na kopci nad Aljmašem, jako součást Kalvárie postavené v roce 1726, která byla v minulosti několikrát poničena, byla postavena a vysvěcena stezka Křížové cesty dlouhá 480 metrů a vydlážděna betonovými kostkami. Bylo zde postaveno 14
dubových křížů a mramorových desek s vhodným textem. Budování aljmašské svatyně bylo hotové v roce 2007, kdy byla dokončena terasa pro poutníky, zpovědnice, prostor pro poutníky, kaplička, prodejna suvenýrů a příslušné sociální zařízení. Okolí svatyně bylo upraveno a vydlážděno a byly zde zasazeny okrasné keře a květiny. Toto místo je častým cílem poutníků a je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Chorvatsku, které ročně navštíví až 100 000 lidí. Největší počet návštěvníků je již tradičně vždy 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie . V historii se vesnice Aljmaš poprvé zmiňuje v první polovině 14. století. Jméno pochází z maďarského slova „alma“, které znamená „jablko“. Aljmaš je znám i nabídkou venkovské turistiky a mysliveckých a rybářských lokalit.

Source: press.croatia.hr

Některé užitečné odkazy pro vás:

Tags: , , , ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Leave a Reply

29 queries. 0.358 seconds.
Croatia Blog - 21.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert