Obnoven hotel Amfora

Erschienen in: Croatia,Dalmatia,Investitions,Tourism
Erschienen am: 03.10.2008

Ve Hvaru na ostrov? Hvar byl otev?en renovovaný hotel Amfora ve vlastnictví spole?nosti „Sun?ani Hvar“, který, vedle ubytování, host?m také nabízí spoustu dalších služeb, a proto te? nese název „Amfora grand beach resort“. Jde o ješt? jednou z mnoha investic ORCO Group, která obnovením Amfory otev?ela nejv?tší hotelový objekt ve m?st? Hvar.

Všechny pokoje jsou vybavené v souladu s vysokými mezinárodními standardy a hotel disponuje s odpovídajícími konferen?ními službami a bazénem s kaskádami, jedine?nými v této ?ásti Jadranu. Vedle dvou kongresových sál?, každý kapacity 350 míst, hotel také disponuje s více menšími konferen?ními sály pro organizaci sch?zí s deseti do ?ty?iceti ú?astník?. Hotel se nachází v klidné zátoce v borovém lesu a od historické ?ásti starého m?sta Hvar je vzdálený pouze deset minut pomalé ch?ze.

Source:press.croatia.hr

Některé užitečné odkazy pro vás:

Tags: , , , ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

33 queries. 0.349 seconds.
Croatia Blog - 19.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert