Ceny: Osm zlatých medailí pro chorvatská vína

Erschienen in: Croatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

To, o cem se mohou pesvdcit cetní návstvníci Chorvatska, bylo potvrzeno i na letosní soutzi vina Decanter World Wine Awards, která je známa svou kvalitou a na které získala chorvatská vína dokonce osm zlatých, pt stíbrných a jedenáct bronzových medailí. K tomu se adí jest ti doporucení.Cetných pochval se od rozhodcích na této nejvýznamnjsí soutzi dockala cervená (,,cerná") vína vyrobena na pobezí Jaderského moe, pestoze hlavními favority pece jen byla sladká bílá vína, jez hlavní rozhodcí, paní Angela Muir, nazvala opravdovým objevem. Mezi jinými získalo zlatou medaili víno Bodren Sivi Pinot (Pinot Gris), které paní Angela Muir mimo jiného pirovnala k vínu Sauternes, nejvytíbenjsímu dezertnímu vínu na svt. Vysoká ocenní pro dezertní vína samozejm následovalo i mnoho chvály pro chorvatské vinae a tak je teba konstatovat, ze letosní úspch zaadil Chorvatsko na svtovou vinaskou mapu.Mimo doporucení ve form mnoha medailí doporucil milovníkm vína ochutnání chorvatských vín i editel soutze pan Adam Lechemere a tak dal potenciálním návstvníkm Chorvatska dalsí dvod pro návstvu této zem. Kdyz k tomu picteme fakt, ze je Chorvatsko známé i díky výborné gastronomické nabídce, je jasné, ze Chorvatsko bude stále více návstvník pitahovat nejen krásnou pírodou a zajímavými kulturními a zábavními akcemi, ale v prbhu roku i díky výborné gastronomické nabídce a nabídce vín.
Source: Croatia.hr

Tags:

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

28 queries. 0.360 seconds.
Croatia Blog - 19.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert