Porec: Obnoven porecský hotel Riviera

Erschienen in: Croatia,Istra
Erschienen am: 07.09.2009
 

Msto Porec se odnedávna mze chlubit dalsím hotelem. Po dva a pl roku trvající rekonstrukci bývalý hotel Riviera, umístný v samém centru tohoto známého turistického msta, získal nový háv i nové jméno. Pístí rok tento hotel oslaví století od svého otevení, od te se pysní jménem Palazzio a je rekonstruován zcela dle architektonických zásad doby, v níz byl postaven. I do te hotel, mimo hostí na dovolené, casto navstvovali hosté z obchodní sféry, coz by te mlo být jest výraznjsí díky kongresové nabídce az pro 120 osob. Hotel má k dispozici 70 pokoj a bude oteven v prbhu celého roku. Msto Porec, jehoz bazilika Eufraziana je zapsána na UNESCO seznam chránných památek, je známé jako istrijské turistické centrum s bohatou ubytovací, pohostinskou, sportovn-rekreacní a zábavní nabídkou.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Leave a Reply

28 queries. 0.796 seconds.
Croatia Blog - 21.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert