Dubrovnik Pláz ,,s výhledem

Erschienen in: Croatia,Dalmatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

dubrovNIk Pláz ,,s výhledem" mezi nejhezcími na svte Dubrovník je msto, které si získalo cetné turisty i srdce mnoha svtových celebrit. K celé ad ocenní se letos pidalo jest jedno. Podle výbru webového portálu Skyscanner byla dubrovnická pláz Banje zaazena mezi deset nejhezcích mstských plází svta. Na seznamu nejhezcích plází jich je pt z USA, Izraele, Kanady a Austrálie a tak dubrovnické Banje patí mezi pt nejhezcích mstských plází Evropy. Pestoze pro vsechny, kteí tuto oblázkovou pláz navstívili, není zapotebí nic vysvtlovat, uvedeme, ze Skyscanner svou volbu vysvtluje nejkrásnjsím výhledem na dubrovnické Staré msto, které je od oblázkové Banje vzdáleno pouze pár stovek metr. Mimo to, ze podle Skyscanneru nikoho nenechá chladným tento pekrásný výhled, svj status nej-pláze si Banje získaly i díky cistému moi a doplkovou nabídkou. Dubrovnické Staré msto je jedna z nejznámjsích a nejatraktivnjsích turistických destinací ve Stedozemí a Dubrovník byl v rzných anketách nkolikrát azen mezi nejkrásnjsí msta svta. Dubrovník se nachází na seznamu chránných památek UNESCO a kazdý rok jej navstíví velký pocet turist, mezi kterými je i hodn osob ze svtového ,,jet-setu".
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Leave a Reply

36 queries. 0.355 seconds.
Croatia Blog - 21.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert