Otevení prvního all suite hotelu

Erschienen in: Croatia,Culture,Investitions,Istra,Tourism
Erschienen am: 20.08.2009


Na ostrov Crveni otok vzdáleném pouhých 15 minut plavby clunem od známého turistického centra Rovinj bude oteven první chorvatský all-suite hotel. Soucástí hotelu je 32 apartmán, které krom charakteristického designu a výborného vybavení nabízí i nco navíc ­ kazdý apartmán skýtá výhled na moe a pekrásný rovinjský archipelag. Hodnota této investice je 30 milion kun (nco pes 4 miliony eur). To ale nejsou vsechny výhody tohoto objektu, který poskytne vlastní doprovodnou nabídku a zárove bude vyuzívat i jiz stávající nabídku hotelu Istra a ostrova Crveni otok. Zdejsím hostm bude k dispozici bohatá turistická infrastruktura hotelu Istra, která prosla dkladnou rekonstrukcí a byla uvedena do provozu v roce 2006. Díky rekonstrukci se tento ostrov rovinjského souostroví zmnil na exkluzivní turistické centrum. Soucástí hotelu Istra je luxusní wellness centrum Otok, výborné restaurace, rzná sportovist a kongresové sály. Crveni otok je spolecný název pro dva ostrovy rovinjského souostroví ­ Sv. Andrija a Maskin, které jsou navzájem spojeny náspem a jejichz celková rozloha je 233 tisíc metr ctverecních. Ostrov Sv. Andrija byl obydlen jiz v prehistorických dobách a o zivot na ostrov v prbhu staletí svdcí památky dochované, nicené i obnovované v prbhu boulivé historie ostrova.Na Crveni otok od brzkého rána az do plnoci nepetrzit jezdí clun z Rovinje, známého isterského turistického centra s výjimecn bohatou turistickou nabídkou, dynamickým turistickým zivotem a pro mnohé i jedním z nejromantictjsích mst v Chorvatsku. Je nutné zmínit i to, ze stejn jako v uplynulých msících, na srpen, záí i následující msíce se v Rovinji pro turisty pipravují rzné kulturní, zábavní, sportovn-rekreacní a gastronomické akce, které doplují i tak bohatou turistickou nabídku msta Rovinj.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Srdce přírody – vesnický statek v blízkosti Karlovace

Erschienen in: Croatia,Gastronomy,Investitions,Tourism
Erschienen am: 14.11.2008

Vesnický statek Srdce přírody se nachází v městečku Gorica Lipnicka, které je zhruba dvacet kilometrů od města Karlovac. Tento rodinný vesnický statek se rozkládá na ploše 12 tisíc čtverečních metrů a naleznete zde tři obnovené původní domy. Ubytovací kapacita statku je devět dvoulůžkových pokojů a hostům je k dispozici restaurace pro osmdesát osob, vinotéka a sklep pro padesát osob. Na statku je možné zakoupit bio potraviny jako jsou různé druhy medu, šťávy, vína, sušená masa apod. Pokrmy připravované v restauraci se vaří podle starých receptů.

Dále na statku naleznete dva jednací sály vybavené moderní audiovizuální technologií. Na statku mohou návštěvníci vyzkoušet i různé aktivity jako jsou paintball, vesnická olympiáda, kulinářské dílny, speleologické výlety, fotbal, lukostřelba, volejbal, badminton, petangue… Stejný majitel provozuje i čtyřhvězdičkový rodinný hotel v Karlovaci, historickém a turisticky zajímavém městě, které je od Záhřebu vzdáleno zhruba padesát kilometrů. Hotel se nachází u řeky Korana, jedné ze čtyř řek, které Karlovcem protékají. Hotel disponuje 15 dvoulůžkovými pokoji, 3 business apartmá a nabízí sportovní zázemí a výtečné gastronomické služby.

 

Source: press.croatia.hr

Některé užitečné odkazy pro vás:

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Nejvet

Erschienen in: Croatia,Investitions,Kvarner,Tourism
Erschienen am: 09.10.2008

„Novi Spa Hotels & Resort“ v Novi Vinodolski je v Chorvatsku ojedin?lé luxusní st?edisko umíst?né p?ímo na pláži. Mimo nejv?tšího a výborn? za?ízeného SPA centra v Evrop? je luxusní centrum Novi Spa Hotels & Resorts charakteristické vrcholnou dopl?kovou nabídkou, která uspokojí i ty nejnáro?n?jší hosty. Resort je na jaderském pob?eží jedine?ným místem pro odpo?inek a je vhodné jak pro návšt?vníky, kte?í hledají místo pro rodinnou dovolenou, tak i pro ty kte?í hledají wellnes nabídku, romantickou atmosféru, aktivní sportovní odpo?inek nebo místo pro obchodní setkání. Vzdálenost od mezinárodního letišt? v Rijece je 20 minut jízdy autem.

Ze záh?ebského letišt? sem cesta trvá pouhých 90 minut a tak je „Novi Spa Hotels & Resort“ výborn? propojen s celým sv?tem. Letovisko se nachází na mírném vyvýšení na 1,5 km dlouhém pob?eží a tak všech 130 hotelových pokoj? a apartmá a 366 luxusních vilových apartmá nabízí p?ekrásný výhled ze svých balkón?, teras nebo zahrad. Interiéry jsou navrženy pe?liv? v souladu s okolní p?írodou a jsou dopln?ný moderním za?ízením a sledují trendy vrcholných sv?tových st?edisek. Hosté resortu mohou využít služby nejv?tšího wellness st?ediska v Evrop?, nejv?tšího a nejlépe vybaveného kongresového centra v Chorvatsku, širokou sportovní nabídku, d?tský koutek se zvláštními programy pro nejmladší návšt?vníky, nákupní galerii, 12 r?zných restaurací, ve kterých si p?ijdou na chu? i ti nejv?tší gurmáni, bazény, píse?né a oblázkové pláže a širokou nabídku ve?erní zábavy. R?zné rodinné, ozdravné a welness, sportovní a team – bulding balí?ky, ozdravné kúry, organizace kongres?, svateb, recepcí atd. jsou jen ?ástí z bohaté nabídky resortu „Novi Spa Hotels & Resort“.

Source: press.croatia.hr

 Některé užitečné odkazy pro vás:

Tags: , , , ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Obnoven hotel Amfora

Erschienen in: Croatia,Dalmatia,Investitions,Tourism
Erschienen am: 03.10.2008

Ve Hvaru na ostrov? Hvar byl otev?en renovovaný hotel Amfora ve vlastnictví spole?nosti „Sun?ani Hvar“, který, vedle ubytování, host?m také nabízí spoustu dalších služeb, a proto te? nese název „Amfora grand beach resort“. Jde o ješt? jednou z mnoha investic ORCO Group, která obnovením Amfory otev?ela nejv?tší hotelový objekt ve m?st? Hvar.

Všechny pokoje jsou vybavené v souladu s vysokými mezinárodními standardy a hotel disponuje s odpovídajícími konferen?ními službami a bazénem s kaskádami, jedine?nými v této ?ásti Jadranu. Vedle dvou kongresových sál?, každý kapacity 350 míst, hotel také disponuje s více menšími konferen?ními sály pro organizaci sch?zí s deseti do ?ty?iceti ú?astník?. Hotel se nachází v klidné zátoce v borovém lesu a od historické ?ásti starého m?sta Hvar je vzdálený pouze deset minut pomalé ch?ze.

Source:press.croatia.hr

Některé užitečné odkazy pro vás:

Tags: , , , ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Nov

Erschienen in: Croatia,Dalmatia,Investitions,Islands,Tourism
Erschienen am: 03.11.2007

Spa wellnes

Na st?edodalmatském ostrove Hvaru, známém jako jednom z nejslunnejších ostrov?, byl behem cervna otev?en ješte jeden luxusní hotel, jehož nabídka se zakládá na bohatém výberu.

Adriana Hvar marina hotel & spa, jak zní plné jméno hotelu, je umístený p?ímo na hvarském náb?eží s vyhlídkou na nejznámejší hvarské lokality katedrálu sv. Štepána, Arsenál, Pjacu (Námestí) a hvarský p?ístav. Jedná se vlastne o zrekonstruovaném objektu, který provozuje hotelová spolecnost Suncani Hvar a v nemž se host?m poskytuje možnost ubytování v 50 de lux pokojích, devíti klasických apartmánech a nekolika spa-specific apartmánech.

Hotel má vysokou cty?hvezdickovou kategorii a krome klasických se v nem nabízí i ?ada atraktivních dodatecných obsah?, jako je krytý vyh?ívaný bazén s mo?skou vodou, ve kterém se hosté budou moci koupat behem celého roku. Na hotelové terase je otev?ená restaurace, klasický bar a atraktivní The Top sky garden bar, který se pro sv?j luxusní design a výjimecné prost?edí zcela jiste stane ješte jedním oblíbeným místem Hvaran? a jejich host?.

Ale nejatraktivnejší cástí nabídky je nové Senzori spa centrum, ve kterém se nabízí mnohé terapeutické a procedury krásy, masáže a cetné spa programy jako jóga a relaxacní výlety do p?írody. Centrum zabírá celkem t?i poschodí kolem 1 400 ctverecních metr?, v nichž jsou umísteny všechny vnejší i vnit?ní obsahy.

Hotelová nabídka se proto vetšinou zakládá na konceptu wellnessu a spa a že se jedná o skutecne vysoké kvalite dokazuje i skutecnost, že se Adriana Hvar marina hotel & spa nedávno stal rovnoprávným clenem prestižního svetového seskupení The Leading Small Hotels of the World.

Source: ?Croatia Tourist Board?

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Brzk

Erschienen in: Croatia,Dalmatia,Investitions,Tourism
Erschienen am: 22.10.2007

Do konce roku bude v Dubrovníku otev?en nový hotel Rixos Libertas s 315 luxusními pokoji a apartmány, postavený na míste bývalého kongresového hotelu Libertas.

Hotel, který je od starého dubrovnického jádra vzdálený pouhých 15 minut volné ch?ze, má rozlohu 45 tisíc ctverecních metr? uzav?eného prostoru s p?ekrásným výhledem na mo?e. Krome luxusne za?ízených pokoj? je v hotelu vybudováno i kongresové centrum s devíti dvoranami a celkem 1.200 místy a na dvou poschodích hotelu se rozkládá wellness a spa centrum. V hotelu se bude provozovat i kasino, nocní bar, dva detské koutky a obchody a host?m bude k dispozici pet bar? a t?i restaurace.

Nový dubrovnický hotel p?ipadá struktu?e tureckého uskupení Rixos, které disponuje osmi hotely se šesti tisíci l?žky ve cty?ech zemích.

Source: ?Croatia Tourist Board?

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Villa Elite

Erschienen in: Croatia,Dalmatia,Investitions,Tourism
Erschienen am: 01.10.2007

Villa Elite, která p?sobí ve struktu?e dubrovnického hotelového komplexu <> je prozatím nejdražším turistickým objektem v Dubrovníku, jehož cena za noc dosahuje dvanácti tisíc EUR. Prozatímní primát nejdražšího ubytování, ale s polovicní cenou, držela Villa Šeherezada ve vlastnictví Luksic Grupe.

Vila se nachází v p?ekrásném prost?edí poloostrova Lapad a postavena byla v roce 1931, ze stejného kamene, z kterého jsou stavené vily dubrovnické aristokracie ve XIII. A XV. století. Má dva apartmány a ctyri pokoje a m?že p?ijmout pouhých 12 host? a ve struktu?e vily je i jídelna, a la carte restaurace, zahrada s p?ekrásnou fontánou a mramorovou terasou, z které je p?ekrásný pohled na mo?e, krytý bazén, sauna, vinotéka a samozrejme pláž p?ed vilou. Krome špickove za?ízeného interiéru, zušlechteného umeleckými díly velikých chorvatských malí?? a profesionálního personálu, který obsluhuje pouze hosty vily, budou mít k dispozici drahý autopark s Jaguárem , Bentlym a BMV a pro plavbu rychlou lod. P?estože je Villa Elite otev?ena teprve nedávno a host?m se bude pronajímat teprve od p?íštího roku, z hotelového komplexu <> vzkazují, že již nyní je zájem na trhu velmi veliký.

Krome Villy Elite ve struktu?e Importanne Resortu se provozují ješte hotely Neptun, Ariston a Importanne Suites a všechny objekty jsou petihvezdickové.

Source: ?Croatia Tourist Board?

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Nov

Erschienen in: Croatia,Investitions,Istra,Tourism
Erschienen am: 22.09.2007

V umacké spolecnost Istraturist byla v techto dnech dokoncena výstavba nových atraktivních istrijských vil, které se nyní staly soucástí turistického komplexu Stella Maris v bezprost?ední blízkosti mesta Umagu.

S investicemi v hodnote kolem 17 milion? EUR komplex Stella Maris byl p?etvo?en ve výjimecne p?íjemný prostor pro odpocinek jedná se o území cca 80 tisíc ctverecních metr?, kterým dominuje stoletý borovicový les, obklopený p?itažlivou lagunou. Na tom prostoru se i d?íve nacházely ubytovací kapacity, ale komplex je nyní modernizován doplnen novým luxusním resortem Istrijských vil.

V celém resortu mají turisti k dispozici celkem 280 ubytovacích jednotek cty?hvezdickové kategorie. Každá vila má svoji soukromou zahradu, která skvele zapadá do obrazu jinak malebného poloostr?vku, izolovaného od dopravy, hluku a aktivit ostatní cásti komplexu.

Hosté mohou, krome v luxusu svých vil, relaxovat i v nové Acqua Chill Out zóne s bazény, prostorem na opalování a relaxaci.

P?i za?izování kompletního prostoru se s velikou pozorností p?istupovalo i k za?ízení restaurace, kde se p?edevším nabízejí mo?ské speciality a chute istrijské tradicní kuchyne.

Podél nove upravené pláže lze p?ekrásnou pešinou dojít až do historického jádra Umagu.

Source: ?Croatia Tourist Board?

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

58 queries. 0.535 seconds.
Croatia Blog - 21.05.2012
Powered by Wordpress
theme by evil.bert