Zajímavosti v okolí chorvatské destinace Baška Voda

Erschienen in: Dalmatia
Erschienen am: 03.09.2013

Chorvatsko je mnohdy označováno jako ráj turistů. Tento přívlastek si vysloužilo zejména díky své bohaté fauně a floře, kulturním, historickým a přírodním památkám a v neposlední řadě také cenové dostupnosti. Mezi nejoblíbenější turistická letoviska patří například Makarská, Baška Voda, Podgora nebo Brela. A právě o Bašce Vodě budou pojednávat následující řádky. Informacím o tom, jaké hotely, kempy a apartmány naleznete v okolí, nebo kde jsou v Bašce nejkrásnější pláže, vynecháme. Zaměříme se spíše na zajímavosti, které jsou situovány v jejím blízkém okolí a bylo by proto škoda jimi nezpestřit svou letní dovolenou.

Baska Voda

Červené a Modré jezero

Tato přírodní rarita se nachází přibližně 18 kilometrů od Bašky Vody. Konkrétně se jedná o obec Imotski. Obě jezera jsou krasového původu a v minulosti se jednalo o jezera podzemní. Červené jezero disponuje průměrem 200 metrů a jeho hloubka činí neuvěřitelných 300 metrů. Načervenalou barvu způsobuje oxid železa, který se zde dostal v důsledku podzemních vrtů. Modré jezero je o mnoho menší. Voda zde občas také částečně vysychá a jeho hloubka činí „pouhých“ 20 – 90 metrů.

Hora sv. Jure

Tato hora je nejvyšším vrcholem okouzlujícího masivu Biokovo. Z výšky 1762 se vám naskytne jedinečný pohled do údolí, na který již do konce svého života nezapomenete. Na nejvyšší vrchol masivu se dostanete poměrně snadno. Nedávno zde byla vybudována silnice (s mýtným), která je turistům přístupná vždy od 7 do 20 hodin. Hora se nachází přibližně 9 kilometrů od Bašky Vody.

Řeka Cetina

Pokud se vydáte na plavbu po řece Cetině, prožijete další z nezapomenutelných zážitků. Délka řeky činí úctyhodných 104 kilometrů a po právu se řadí k těm nejvodnatějších toků jaderského pobřeží. Řeka přímo vybízí k romantickým vyjížďkám, v případě divočejšího počasí také k adrenalinovému raftu. Od Bašky je nejbližší koryto řeky vzdáleno 9 kilometrů a klasická výletní projížďka vám zabere zhruba čtvrt dne.

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Záhřeb – Na kole po metropoli

Erschienen in: Croatia,News,Sightseeing,Tourism,Zagreb
Erschienen am: 14.09.2010

Prohlídka hlavního města Chorvatska na kolech je nejnovější součástí turistické nabídky Záhřebu. Trasy Modrá kola (Blue Bike )trvají až tři hodiny a ve skupině může být nejvíce 12 lidí. V prohlídce jsou zahrnuty dva tříhodinové okruhy, a to od náměstí Trg maršala Tita v centru do Nového Záhřebu a od náměstí Trg maršala Tita na starobylé Horní město (Gornji grad). Na první turisty, kteří se rozhodli poznat město na kolech, udělalo dojem mnoho zeleně a nejčastěji se zastaví v parcích Zrinjevac a Ribnjak.

Poznejte Záhřeb jedinečným způsobem, při nenáročné jízdě, při které vám bude větřík příjemně ovívat obličej.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Baranja: Návrat k pírod a tradicím

Erschienen in: Croatia,Slavonia
Erschienen am: 07.09.2009
 

Tradice, pírodní bohatství, moznost aktivního odpocinku a boihatá gastronomická nabídka jsou základem pro nabídku oblasti Baranja, regionu polozeného na samém východu Chorvatska. Ve vytváení zdejsí turistické nabídky hraje významnou roli Agroturistické sdruzení ,,Bilje plus". Sdruzení poskytuje sluzby sportovní, vesnické, zdravotní a kongresové turistiky a do te pivítalo pes deset tisíc host, vtsinou ze zahranicí. Mimo pti objekt o celkové kapacit padesát ubytovacích jednotek, které clenové sdruzení pronajímají turistm, se velká pozornost vnuje tradici, zdravé strav a rekreacní nabídce. Aby návstvníkm poskytli co nejlepsí turistický výrobek, clenové sdruzení se spojují s rznými restauracemi a selskými zemdlskými hospodástvími a tak zajisují kvalitní a autentickou turistickou nabídku. Pro objevování bohatství a pírodních krás parku pírody a ornitologicky velmi vzácného území Kopacki rit, Bilje a celé Baranji urcit doporucujeme pouzít bicykl, který si návstvníci mohou zapjcit i od svých hostitel. Kdyz tomu vsemu picteme bohatou tradici zdejsího kraje a srdecnost, která proslavila zdejsí lidi, chválu návstvník, kteí sem jiz zavítali a stále vtsí zájem o Baranju, mzeme íct, ze turistická budoucnost kraje je zajistna.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Naturizmus: Web portál o naturistické nabídce

Erschienen in: Croatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

V Chorvatsku je tradice naturistického hnutí dlouhá a tak je zde i solidní kempinková nabídka pro turisty, kteí se rozhodnou strávit svou dovolenou bez oblecení. Toto byl i dvod zahájení provozu webového portálu Naturizam na Jadranu (Naturizmus na Jadranu), který je podporován turistickou sítí Valamar. Dále je zde i webový portál Kampiranje na Jadranu (Kempování na Jadranu). Informace o naturistické nabídce jsou na portálu zveejovány v chorvatstin, anglictin, italstin, nmcin a slovinstin. Specializovaný portál, na kterém najdete informace o naturistické nabídce a ubytování, kultue tla a o kulturních a zábavních akcích na Jadranu je doplnn i o blog, který je oteven pro sdílení zkuseností spojených s naturizmem v Chorvatsku.V Chorvatsku je zhruba 30 naturistických objekt a plází, ale je zde i mnoho dalsích skrytých míst, která jsou vhodná pro koupání bez plavek. Tradice naturizmu je zde dlouhá a za její úplný zacátek je povazováno léto roku 1936, kdy ostrov Rab navstívil anglický král Edward VIII. a lady Wallis Simpson, kteí se zde koupali bez odvu.
Source: Croatia.hr

Tags:

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Vela Luka: Obnovuje se hotel Korkyra

Erschienen in: Croatia,Dalmatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

Pro mnohé turisty pro které je jihodalmatský ostrov Korcula oblíbené místo, obzvlást pro ty, kteí míí do turistického mstecka Vela Luka, je dobrá zpráva ze probíhá obnova hotelu Korkyra. Po dvanáctiletém období, kdy tento hotel cekal na nového majitele a byl mimo provoz, práv probíhá jeho dkladná rekonstrukce. Az bude ped zacátkem pístí turistické sezóny rekonstrukce dokoncena, hotel bude zaazen do ctyhvzdickové kategorie. Plánuje se zízení 59 pokoj, respektive 120 lzek, krytého bazénu o plose 80 metr ctverecních a dalsí doprovodná nabídka. Díky tomu majitelé plánují, ze hotel bude v provozu po vtsí cást roku. Vela Luka se nachází na západním pobezí ostrova Korcula v hluboce zaíznutém zálivu. Mstecko se zmiuje v jedné z nejkrásnjsích lidových písní. Hodn návstvník pitahuje jeho krása a klid, mírné klima a v neposlední ad i lozisko lécivého bahna, díky kterému je zde rozvinuta i zdravotní turistika.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Porec: Obnoven porecský hotel Riviera

Erschienen in: Croatia,Istra
Erschienen am: 07.09.2009
 

Msto Porec se odnedávna mze chlubit dalsím hotelem. Po dva a pl roku trvající rekonstrukci bývalý hotel Riviera, umístný v samém centru tohoto známého turistického msta, získal nový háv i nové jméno. Pístí rok tento hotel oslaví století od svého otevení, od te se pysní jménem Palazzio a je rekonstruován zcela dle architektonických zásad doby, v níz byl postaven. I do te hotel, mimo hostí na dovolené, casto navstvovali hosté z obchodní sféry, coz by te mlo být jest výraznjsí díky kongresové nabídce az pro 120 osob. Hotel má k dispozici 70 pokoj a bude oteven v prbhu celého roku. Msto Porec, jehoz bazilika Eufraziana je zapsána na UNESCO seznam chránných památek, je známé jako istrijské turistické centrum s bohatou ubytovací, pohostinskou, sportovn-rekreacní a zábavní nabídkou.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Funtana: Vítejte ve svte dinosaur

Erschienen in: Croatia,Istra
Erschienen am: 07.09.2009
 

Funtana, turistické a rybáské mstecko na Istrii, mimo klasického programu nabízí hostm i zvlástní atrakci ­ poznávání dinosaur v ,,Dinosaurus parku ­ Funtana". Zde návstvníci uvidí pohyblivé dinosaury, kteí vyvolávají veliký zájem jak u dosplých, tak hlavn u dtí, pro které jsou zde pipraveny zvlástní programy a moznosti pro blizsí poznání tchto ohromných býlozravc. Osm tchto dinosaur, kteí vydávají zvuky a vylepsují tak atmosféru tohoto výjimecného parku, bylo dovezeno z Nmecka, Austrálie, Korey a Velké Británie a jejích pocet v blízké budoucnosti jest vzroste. Mimo setkávání s dinosaury a moznost jízdy na nich obveseluje návstvníky parku i kouzelník a dalsí bavici. První park svého druhu v Chorvatsku a druhý park dinosaur v Evrop se rozkládá na plose zhruba 40 tisíc metr ctverecních. Investory projektu jsou jedna chorvatská a dv nmecké spolecnosti a hodnota jejich investice zatím ciní 1,2 milion eur. Zájem o Dinosaurus park ­ Funtana byl v prbhu léta velký. Jelikoz park bude oteven v prbhu celého roku, ocekává se, ze jej v budoucích msících navstíví dalsí turisté i skolní výlety, které od te mohou ke krásám istrijské krajiny a bohaté nabídce pidat i dalsí zajímavý prvek. Rybáské a turistické mstecko Funtana lezí na západním pobezí Istrie mezi dvma známými turistickými destinacemi, Vrsarem a Porecí.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Nabídka ACI Sailing Center Cres: Jachting ­ ideální pro individuální i ,,team-building

Erschienen in: Croatia,Kvarner
Erschienen am: 07.09.2009
 
NabídkaacI saIlINg ceNter cres jachting ­ ideální pro individuální i ,,team-building" programy a regatyPro ty, kteí chtjí plachtit, nebo tento zázitek chtjí dopát svým obchodním partnerm, naucit se plachtit nebo zorganizovat regatu, je te v Chorvatsku k dispozici obchodní partner, který je schopen tato pání splnit v prbhu celého roku. Na ostrov Cres byl nedávno oteven ACI Sailing Center Cres, který milovníkm moe a vtru nabízí moznost naucit se sportovnímu i rekreacnímu plachtní a uzít si krás jachtingu, stejn jako vod kolem ostrova Cres a jedinecného ostrovního klimatu. Návstvníkm se nabízí zhruba 20 program urcených pro vsechny vkové skupiny, vcetn skoly plachtní, programu pro mládez az po program moské biologie a adrenalinové programy. Odborníci ACI Sailing Centra, které je soucástí systému marin ACI, jsou schopni zorganizovat i zajímavé ,,team-building" programy, které doplní jachtaskou cást o dalsí zajímavé prvky a do jedinecného programu jsou schopni zaadit i individuální programy dle pání kazdého jednotlivého zákazníka. Názvy jako Sunset, Full Moon, Sunrise Sailing apod. mimo plachtní obsahují i atraktivní doplkovou nabídku a seznámení se s krásami losinjského archipelagu, jeho bohatou historií, zvyky a pírodním bohatstvím.ACI Sailing Center se nachází v nov zrekonstruované budovy ACI mariny Cres, která se adí mezi nejhezcí a nejlépe upravené mariny na Jadranu. V rámci mariny je k dispozici i osm moderních apartmán. Musíme zmínit, ze vsechny programy ACI Sailing Centra Cres probíhají na 12 stejných závodních plachetnicích Jeanneau One Design 35 (JOD 35), na kterých se v minulosti plavili výborní svtoví jachtai jako nap. Russell Coutts, Dean Barker, Chris Dickson, Bertrand Pacé, Paolo Cian a dalsí u pílezitosti konání ACI Match Race Cup regaty.Závodního ducha díky výborné organizaci regat ACI Sailing Center Cres probudí organizátoi ve vsech, kteí se odhodlají pro tuto výzvu.
Source: Croatia.hr
Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

  • No related posts

Dubrovnik S turistickým prkazem

Erschienen in: Croatia,Dalmatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

kulturní památky za polovicní cenuMsto Dubrovník, cíl mnoha turist, kteí sem jezdí v lét i v prbhu celého roku, pipravilo pro své návstvníky dalsí výhodu. Msto zavedlo turistický prkaz v cen 15,- nebo 100,- HRK, který opravuje k návstv hradeb Starého msta, tí muzeí, pevnosti Revelin, Umlecké galerie Dubrovník, Dm Marina Drzie a galerii Dulci ­ Masle ­ Pulitika. Tímto návstvníci získají slevu víc nez 50% oproti obvyklým cenám vstupného a kulturní památky se tak stávají financn dostupnjsí.Turistický prkaz byl zaveden na zacátku srpna. Zatím má platnost jeden den a v roce 2010 se plánuje zavedení prkazu s týdenní platností. Prodej prkazu zatím probíhá v informacních kanceláích Turistického sdruzení msta Dubrovník (Siroka ulica, Gruz, Lapad, Lopud, Sipan a na dubrovnickém letisti).Msto Dubrovník, jehoz staré mstské jádro je zapsáno na seznam chránného kulturního ddictví UNESCO, kazdým rokem navstíví pes milion hostí, z nichz víc jak polovina zstává v tomto mst s výjimecn kvalitní a bohatou hotelovou nabídkou nkolik dní. Ostatní hosté navstvují msto v rámci okruzních plaveb po Stedozemí, pi kterých nemze chybt návstva Dubrovníku.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

Karlovac: Poznejte msto na ctyech ekách

Erschienen in: Croatia
Erschienen am: 07.09.2009
 

Msto Karlovac nedávno získalo interaktivního prvodce, který je hostm pístupný skrz jejich mobilní telefony. Pi obchzkách tohoto msta polozeného na ctyech ekách se tak mzete na obrazovce svého mobilního telefonu dovdt vse o zdejsí kulturní a gastronomické nabídce, událostech, ubytovacích moznostech a zábav a orientovat se pomocí interaktivní mapy. Díky programu mobiExplore tak budete mít doslova na dlani informace o historii Karlovce, jeho významných obyvatelích, kulturních a historických památkách atd. Msto Karlovac je vzdálené zhruba padesát Kilometr od hlavního msta Chorvatska, Záhebu. Mstem protékají ctyi eky ­ Korana, Kupa, Mreznica a Dobra, které vytváí zdejsí píjemnou atmosféru. Renesancní urbanistické jádro msta je postavené ve tvaru sesticípé hvzdy, msto pozdji získalo svj barokní charakter. Z mnoha mstských památek ­ historických budov, muzeí a kulturních institucí ­ obzvlás doporucujeme navstívit Staré msto Dubovac, ve kterém v 15. a 16. století panovaly knízecí rody Frankopan a Zrinski. Vládu zde pozdji pevzali karlovactí generálové. Nejvyssí vz Starého msta je umístna nad ekou Kupou a v dnesní dob slouzí jako rozhledna a výstavní prostor.Poloha na ctyech ekách a okolní lesy urcily i moznosti pro aktivní odpocinek a tak je zde populární lov a rybolov, hosté si mohou vychutnat jízdu na horských kolech , sjízdní ek na kánoích a raftech, nebo naucnou stezku Kozjaca, která návstvníkm piblízí rznorodou faunu zdejsího kraje.Pitom hosté jist ocení aplikaci mobilExplore, která jim umozní získat informace o karlovackých atrakcích prostednictvím jejich mobilních telefon.Aplikace mobilExplore, za kterou odborníci splitské spolecnosti Gideon získali mezinárodní ocenní, si jiz získala mnohá evropská i svtová msta a tak se díky tomuto programu lépe orientují návstvníci nejen chorvatských turistických destinací, ale i ve Velké Británii, Itálii atd.
Source: Croatia.hr

Tags: ,

Některé užitečné odkazy pro vás:

72 queries. 0.335 seconds.
Croatia Blog - 27.03.2016
Powered by Wordpress
theme by evil.bert